سه پایه آلمینیومی دوقفله زنیت

سه پایه ZENIT دارای سیستم دوقفله و از جنس آلومینیوم است.

این سه پایه با وزن تقریباً بالا، برای استفاده از هرگونه دستگاه نقشه برداری کارآمد می باشد.