نمونه محصول | تارگت زرد اصل لایکا

متن توضیحات کوتاه

ایده آل برای نظارت بر کار که در آن شما باید برای رسیدن به اهداف در موقعیت های طولانی مدت. چسبنده بسیار قابل مشاهده در نور روز.