نمونه محصول | منشور دایره ای بزرگ لایکا

منشور دایره ای سبک Leica در یک نگهدارنده پلیمری قرمز قرار داده شده است. صفحه هدف بزرگ یکپارچه فراهم می کند دید خوب است. دقت محوری: 2.0 میلیمتر دامنه 2500 متر