نمونه محصول | متر لیزری لایکا Leica D510

Leica DISTO ™ D510 آسان برای استفاده از متر فاصله لیزر با رابط بصری و محدوده 200m است. Pointfinder با زوم 4x اجازه می دهد تا برای اندازه گیری دقیق که در آن هیچ هدف بازتابنده وجود دارد که می تواند در هنگام کار در خارج در شرایط روشن رخ می دهد. سنسور شیب 360 درجه می تواند هر دو زاویه و فاصله را اندازه گیری کند و می تواند در ارتباط با Pointfinder برای اندازه گیری های غیر مستقیم استفاده شود.