نمونه محصول | شاخص ترازیابی آلومینیومی 5 متری

490,000 تومان

کارکنان بخش های ساخته شده از لوله های آلومینیومی با کیفیت بالا، پودر سفید پوشش داده شده است. بریتانیا E در جلو و فارغ التحصیلی میلیمتر در پشت برای ارتفاع اتاق داخلی. شامل حباب دایره ای و کیسه حمل