فرم ثبت شکایت

شما می توانید شکایات خود را از طریق این فرم ارسال فرمایید.

شکایت شما به صورت مستقیم برای مدیرعامل شرکت ویستا تجهیز مبنا ارسال و مورد بررسی قرار می گیرد.