خدمات ما

مشاهده فروشگاه
خدمات تعمیر و کالیبراسیون
خدمات اجاره تجهیزات
خدمات نقشه برداری

اعضای تیم ما

علیرضا محمدی
مدیر عامل / موسس

09121365825

رضا شهرامیان
مدیر عامل / موسس/کارشناس تعمیرات و کالیبراسیون

09126068194

عادل محسنی
مسئول امور نقشه برداری اجرایی

09122003980

پروانه یوسفی
مسئول آموزش

09194106209

هومن شیرطاونی
مسئول حسابداری

09302071055