با تلاش تیم فروش رایمند تفاهم نامه جدید بین شرکت رایمند و صندوق نو آوری صورت گرفته است که به شرح زیرمیباشد:

بسته حمایتی ازطریق یک معرفی نامه بنام خریدار ازسمت شرکت رایمند به لیزینگ پارسیان اعلام میگردد.
حدود 70 درصد فاکتورخریدار شامل بسته حمایتی دولت میباشد.
بسته حمایتی 11درصد و بازپرداخت 30 ماهه میباشدکه هر3 ماه یک چکازمتقاضی دریافت میشود .
متقاضی و ضامن هردومیبایست دسته چک داشته باشند.
بسته حتمایتی تا مبلغ 30 میلیون تومان به یک ضامن احتیاج دارد.
ضامن میتواند کارمند یا جوازدار یا بازنشسته باشد.
متقاضی و ضامن هیچ کدام نباید چک برگشتی و اقساط معوقه داشته باشند.
برای اطلاعات بیشتر با شماره های درج شده تماس حاصل فرمایید:

02166564172

09194106209